80 Watt Röhre an 35W Speaker?

  • Ersteller Caledor
  • Erstellt am